جملات کلیدی 1

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

اولین اثر این بیدارى، ابراز بیزارى از حضور مستکبرین در این منطقه است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

آن چیزى که ملتها را تحقیر کرده است، سلطه‌ى استکبار است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

 آن چیزى که موجب شده است ملتهاى مسلمان با یکدیگر دست برادرى ندهند و امت اسلامى به معناى واقعى شکل پیدا نکند، دسائس و دخالتهاى استکبار در این منطقه است؛

 این باید جمع شود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

ملتها باید از دخالت و تسلط استکبار خلاص شوند و نجات پیدا کنند؛ این کلیدِ حل مشکلات این منطقه است.

 

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

وقتى ملتها در صحنه حاضر میشوند، تیغ قدرتها کُند میشود. قدرتها نمیتوانند به ملتها زور بگویند.

 

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

وجود این غده‌ى سرطانى در این منطقه، مایه‌ى جنگ و اختلاف و دودستگى و سیاستهاى غلط در این منطقه شده است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

وظیفه‌ى عالمان دین، نخبگان سیاسى، نخبگان علمى و دانشگاهى خیلى سنگین است.

 امروز مردم در این کشورها احتیاج دارند به هدایت این نخبگان؛ وظیفه‌ى سنگینى بر عهده‌ى اینهاست.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

عالمان دین، نخبگان سیاسى، نخبگان علمى و دانشگاهى باید نگذارند دستگاه استکبار با وسائل گوناگونى که دارد، این حرکت عظیم ملتها را مصادره کند، قیام مردم را از آنها سرقت کند؛ باید مراقب باشند.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

عالمان دین، نخبگان سیاسى، نخبگان علمى و دانشگاهى باید مردم را به سمت اهداف عالیه‌اى که براى هر کشورى این اهداف، اهداف و آرمانهاى والاست، هدایت کنند. اگر این شد، آینده‌ى این منطقه، آینده‌ى روشنى است؛ آینده‌ى امت اسلامى، آینده‌ى روشنى خواهد بود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

ما در دنیا یک میلیارد و نیم جمعیتیم و در حساس‌ترین نقاط از لحاظ موقعیت سوق‌الجیشى، از لحاظ امکانات طبیعى و منابع زیرزمینى قرار گرفتیم؛ اما دیگران بر ما حکومت میکنند، دیگران دارند سرنوشت ما را معین میکنند، نفت ما را دیگران تکلیفش را معین میکنند، دیگران براى حکومتهاى ما تکلیف معین میکنند. این وضعیت باید دگرگون شود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

 

اگر اتحاد بین مسلمین به صورت واقعى و به معناى حقیقى تحقق پیدا کند، اکثر مشکلات مسلمین برطرف خواهد شد.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز دنیاى اسلام در یک مقطع تاریخى قرار دارد؛ ما این مقطع را باید بشناسیم، ما از این مقطع نباید غفلت کنیم. در این سى سال گذشته - بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران - هرگز چنین وضعى در دنیاى اسلام پیش نیامده است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

این مقطع، مقطع مهمى است؛ هم می تواند به حل مشکلات دنیاى اسلام منتهى شود، و هم اگر این مقطع را درست نشناسیم و از آن بهره‌ى صحیح را نبریم، ممکن است مشکلات دیگرى را براى ما خلق کند.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

آنچه اتفاق افتاده، حرکت میلیونى مردم در صحنه است؛ این بى‌نظیر است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز مردم توى صحنه‌اند؛ در مصر، در تونس و در بعضى از نقاط دیگر؛ این باید هدایت شود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

دشمنان سعى میکنند این حرکت را غیر اسلامى نشان دهند؛ این خطاست؛ قطعاً اسلامى است.

/ 0 نظر / 9 بازدید