جملات کلیدی 2

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز آن مستکبر و مستعمر، آمریکاست؛ بقیه در حاشیه‌اند. حضور آمریکا بزرگترین مشکل است.

 

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

از همه‌ى بدبختى‌هاى دنیاى اسلام بزرگتر، امروز حضور آمریکاست؛ این را باید علاج کرد. باید آمریکا را از عرصه دور کرد، او را تضعیف کرد. خوشبختانه ضعیف هم شده‌اند.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز آمریکا به شدت ضعیف شده است. این را باید نگه داشت. نباید ناامید بود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

خداى متعال به ما وعده کرده است: «ولینصرنّ اللَّه من ینصره انّ اللَّه لقوىّ عزیز»؛ این وعده‌ى قطعى است، وعده‌ى مؤکد است.

اگر چنانچه ما به وعده‌ى الهى حسن‌ظن داشته باشیم، یک جور عمل میکنیم، اگر به وعده‌ى الهى سوءظن داشته باشیم، جور دیگرى عمل میکنیم.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز این مردم وارد میدان هستند؛ باید کوشش بشود دشمن نتواند حرکت مردم مصر را مصادره کند، نتواند آن را منحرف کند، نتواند یک دنباله‌اى از رژیم طاغوت و رژیم فرعون را در مصر باقى بگذارد، بعد بتدریج همه جا را فرا بگیرد؛ باید اینها را مراقبت کرد.

 این، وظیفه‌ى هم خود مصرى‌ها، هم همه‌ى دنیاى اسلام است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

وحدت اسلامى اولین اثرش باید این باشد که ملتها با هم احساس همدردى کنند؛ که وقتى یک ملتى خوشحال است، بقیه خوشحال باشند؛ وقتى غمگین است، بقیه غمگین بشوند؛وقتى گرفتار است، بقیه در آن گرفتارى خود را سهیم بدانند؛ وقتى استنصار میکند، بقیه به نصرت او بشتابند و به سراغ او بروند. این، وظیفه‌ى ماست.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز در دنیاى اسلام یک بیدارى حس میشود.

 

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

 

همین قضیه‌ى مصر، قضیه‌ى بسیار مهمى است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

حرکتهاى بزرگ اجتماعى، اتفاقات لحظه‌اى نیست؛ اینها بروز لحظه‌اى است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

عامل اصلى حرکت اینها، به ستوه آمدن از ذلتى است که فرمانروایان وابسته بر این ملت تحمیل میکردند.

 

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز من نگاه می کنم، عزم راسخ آنها را مى‌بینم، ایمان آنها را مشاهده میکنم. انسان حضور مؤثر جوانها را در مصر مى‌بیند. شما جوانهاى عزیز قدر خودتان را خیلى بدانید. شما الگوى جوانهاى دنیا شدید.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

آنچه که من می توانم به طور قاطع بگویم، این است که وقتى مردم آمدند توى صحنه، دیگر همه‌ى ابزارهاى خصمانه‌ى قدرتها از کار مى‌افتد. آمریکا تا وقتى میتواند به یک کشور زور بگوید که مردم آن کشور مقابلش نباشند. به دولتها راحت میشود زور گفت.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

وقتى مردم آمدند توى صحنه، مردم فهمیدند، مردم احساس کردند، مردم تصمیم گرفتند، آن وقت دیگر قدرتها هیچ کار نمیتوانند بکنند. این اتفاق، امروز در مصر افتاده است. تا مردم در صحنه هستند، دیگر نمیتوانند هیچ حرکتى بکنند، کارى بکنند.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز خاورمیانه بیدار شده است، دنیاى اسلام بیدار شده است.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

سالهاى سلطه‌ى قدرتمندانِ دور از این منطقه - که به خاطر وجود منابع عظیم این منطقه هجوم آوردند و دوران استعمار و استعمار نو و استعمار بالاتر از نو را تجربه کردند - دارد به پایان میرسد.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

امروز در کشور مصر دارد انعکاس صداى شما شنیده می شود.

ولی امر مسلمین جهان(حفظه الله):

/ 0 نظر / 8 بازدید