خانوم های ما همه ملکه هستند........

 

thCAMPZYPP.jpg
یه پسر انگلیسی به پسر ایرانی میگه:چرا خانوماتون با مردا دست نمیدن؟
یعنی انقدر مرداتون شهوت پرستن؟
پسرایرانیه میگه:چرا هر مردی نمیتونه دست ملکه شمارو لمس کنه؟
پسر انگلیسی عصبانی میشه و میگه:ملکه فرد عادی نیست فقط با افراد خاص دست میده.
پسر ایرانی میگه:خانوم های ما همه ملکه اند.

 

با این حساب ملکه قدر خودت رو بدون و نذار که همگانی بشی.


 

/ 0 نظر / 9 بازدید