بعثت پیامبر مبارکباد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد
 


نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

بغمزه مسئله آموز صد مدرس شدببوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد


بصدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شدطربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد


لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شدکرشمه تو شرابی به عارفان پیمود

که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شدچو زر عزیز وجودست شعر من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شدخیال آب خضر بست و جام کیخسرو

بجرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شدزراه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه برفت و مفلس شد

/ 0 نظر / 9 بازدید