شهادت قسمت ما میشد ای کاش!!

کلیک کنید

شهادت قسمت ما میشد ای کاش!!
قول می دهم زینبی باشم درمقابل کار حسینی ات..


قلمم عاجز از آن است که بتواند دلتنگی های دختر کوچکت رضوانه را بیان کند...
پیکشی به خانواده ی محترم شهید هادی باغبانی
اگر چشمانتان بارانی شد دعا کنید شهادت نصیبمان شود.


شهادت بدین معناست که انسان برترین و محبوب ترین سرمایه دنیوی خویش را نثار آرمانی سازد که معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن به سود بشریت است... 
این ارزش در صدر همه نیکی های بشری قرار می گیرد و در هیچ ترازوی مادی نمی گنجد. 
امام خامنه ای(حفظة الله)


دل نوشته:شما شهدا بوی آسمان دارید پس به حرمت خدای آسمان ها شفاعتمان کنید..
بال و پر پرواز گرفته اید اما گاه گاهی نیز خبر از زمینیان غبارآلود بگیرید و پاکمان کنید...

/ 0 نظر / 9 بازدید